Stäng

Wow

Afghanistan då och nu - det har inte alltid varit förtryck och terror!

Ser du trasiga städer och förtryckta kvinnor när du tänker på Afghanistan? Så var inte alltid fallet.
1

På 60-talet fanns det inte många skillnader mellan kvinnor som bodde i Afghanistan och USA. De klädde sig likadant, till exempel.

2

Städerna blomstrade och det byggdes kollektivtrafik. Huvudstaden, Kabul, gjorde stora framsteg.

3

Influerade av den västerländska kulturen och sina egna ekonomiska förändringar, fokuserade de stort på att modernisera landet.

4

Kvinnor hade börjat få rätten att jobba utanför hemmet.

5

Det fanns scoutprogram både för flickar och pojkar, precis som i Sverige.

6

Kvinnor hade även rätt att utbilda sig och ta kurser i olika ämnen, till exempel att skriva på maskin.

7

Kvinnor och män studerade tillsammans.

8

Idag får kvinnor kämpa för sin rätt till utbildning och att få jobba, men då var t.ex. grundskoleutbildning och gymnasiet ett krav.

9

Många fortsatte dessutom sin utbildning och studerade vidare på högskola eller universitet - både kvinnor och män.

10

Tyvärr kom Afghanistans utveckling till en abrupt halt när Sovjetunionen invaderade och tog över år 1978, vilket ledde till mycket av det förtryck som de fortfarande står under idag.

(Källa)

Dela artikeln

Dela på Twitter