Skaffa dig en hobby

Att ha en hobby är verkligen viktigt för din mentala hälsa. Detta är något man kanske inte tänker på men om du har en hobby…