Du kanske har hört att vaping och e-cigaretter är ett säkrare alternativ till cigarettrökning, men är det verkligen sant? Kort sagt kan ingen definitivt säga om e-cigaretter eller vapes är säkra eller inte. Men vad vi vet är att de innehåller färre gifter än vanliga cigaretter och kan vara upp till 99 % mindre skadliga än traditionell rökning. Låt oss ta en närmare titt på bevisen.

Vilka ämnen innehåller vapor?

E-cigg innehåller nikotin, propylenglykol och/eller vegetabiliskt glycerin, aromer och andra kemikalier. Vissa av dessa kemikalier som aldehyder, metaller och tobaksspecifika nitrosaminer förekommer i mycket låga doser jämfört med de som finns i konventionella cigaretter. Det är viktigt att notera att detta inte betyder att de är helt ofarliga; det betyder helt enkelt att koncentrationerna av dessa ämnen är mycket lägre än i traditionella cigaretter.

Hur är det med långtidseffekter?

På grund av deras relativt nya utveckling finns det ännu inte tillräckligt med forskning om långvarig exponering för e-cigaretter eller vapes. Vi vet inte hur flera års vapande kommer att påverka din hälsa i framtiden. Med det sagt tyder vissa studier på att ångning kan öka risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar på grund av dess effekter på kroppens metabolism över tid. Mer forskning måste göras innan några definitiva svar kan nås på den här fronten.

Vilka är fördelarna med att använda cigaretter?

Den största fördelen med ångning är att man eliminerar exponeringen för många av de giftiga kemikalier som finns i vanliga cigaretter – kemikalier som arsenik, bly, formaldehyd, vätecyanid och kadmium bland annat – som med tiden kan orsaka allvarliga hälsoproblem som lungcancer och hjärtsjukdomar. Dessutom tycker många människor att det är lättare att sluta röka genom att långsamt övergå från vanliga cigaretter till e-cigaretter eller vapes eftersom de fortfarande får sin nikotinfix samtidigt som de undviker de flesta skadliga ämnen som finns i tobaksrök.

Vi vet dock att de innehåller färre gifter än vanliga cigaretter, vilket gör dem mycket mindre skadliga än traditionella rökmetoder – troligen upp till 99 % mindre farliga. Även om mer forskning måste göras innan några definitiva slutsatser kan dras om deras långsiktiga hälsoeffekter, verkar det för tillfället som om vaping kan utgöra ett hälsosammare alternativ för rökare som letar efter ett alternativt sätt att njuta av nikotin utan att utsätta sig själva (eller deras omgivning) för potentiellt dödliga gifter som finns i cigarettrök. I slutändan är det dock upp till dig som enskild rökare eller vapeanvändare (eller potentiell rökare/vapeanvändare) om du tror att vaping är rätt för dig – se bara till att du är informerad först!