Uppdrag som psykolog

Som uppdragspsykolog ansvarar du för det psykologiska välbefinnandet hos personal. Du kommer att ge rådgivning och stöd för att hjälpa dem att klara av de…