Om du är hantverkare bör säkerheten vara din högsta prioritet. När du utför hantverksarbete som kräver att du når höga platser är det mycket säkrare att använda en byggnadsställning i stället för en stege.

Fördelarna med att använda en byggnadsställning

Att använda en ställning när man utför hantverksarbete har flera fördelar jämfört med att använda en stege. Den första är att den ger mer stabilitet än en stege, eftersom plattformen gör att du kan röra dig utan att oroa dig för att falla eller glida av sidan. Det gör det också lättare att nå högre ställen utan att behöva hålla fast vid stegen med ena handen medan du arbetar med den andra. Eftersom plattformen är större än stegens steg behöver du dessutom inte oroa dig för att tappa balansen eller tappa verktyg och material när du arbetar.

En annan fördel med att använda en byggnadsställning är att du kan ta med dig mer material upp på en gång, eftersom det finns mer utrymme på plattformen än på en vanlig stege. Detta innebär färre resor upp och ner och mindre tidsspillan med att bära upp och ner föremål från marknivå. Slutligen, genom att ge extra utrymme i höjd och bredd på plattformen gör den det lättare för fler än en person att arbeta samtidigt.

Säkerhet vid användning av byggnadsställningar

När man använder en byggnadsställning för hantverksarbete finns det vissa säkerhetsöverväganden som måste beaktas för att man ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Först och främst måste alla arbetstagare utbildas i korrekta säkerhetsrutiner innan de använder någon typ av ställningsutrustning, t.ex. grundläggande instruktioner för uppställning eller hur man på ett säkert sätt rör sig på ojämna ytor. Dessutom måste alla användare bära skyddsutrustning som hjälmar och selar när de arbetar på hög höjd för att skydda sig mot eventuella fall eller glidningar när de rör sig på plattformen eller när de ställer upp/tar ner utrustning från den, för ännu mer säkerhet kan du även använda fallskydd. Slutligen måste all personal se till att deras arbetsmiljö är fri från faror som lösa kablar eller utsatta spikar/skruvar för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett säkert och tryggt sätt utan avbrott.

Sammanfattningsvis kan man säga att säkerheten alltid ska komma i första hand när man utför hantverksarbete på hög höjd! Att använda säkra ställningar ger många fördelar jämfört med att använda stegar, bland annat ökad stabilitet, kapacitet för flera arbetare samtidigt och färre resor mellan marknivå och din arbetsplats. Dessa fördelar kan dock endast förverkligas om korrekta säkerhetsrutiner följs – t.ex. genom att bära skyddsutrustning – för att undvika eventuella olyckor vid användning av någon typ av ställningsutrustning. Om du därför letar efter ett effektivt sätt att utföra hantverksarbete som involverar höjder på ett säkert sätt, så behöver du inte leta längre än till säkra ställningar!