Som uppdragspsykolog ansvarar du för det psykologiska välbefinnandet hos personal. Du kommer att ge rådgivning och stöd för att hjälpa dem att klara av de utmaningar som det innebär att leva och arbeta i rymden.

Vad är en uppdragspsykolog?

En uppdragspsykolog är en psykolog som hjälper psykologer att hantera de utmaningar som deras arbete innebär. Psykologlivet kan vara extremt krävande, och de anställda drabbas ofta av isolering, kulturkrockar och utbrändhet. Uppdragspsykologer erbjuder rådgivning och stöd för att hjälpa arbetarna att klara av dessa utmaningar. De arbetar också med att utbilda psykologer om vikten av egenvård och känslomässigt välbefinnande. Dessutom ger uppdragspsykologer ofta utbildning till nya psykologer innan de börjar sitt arbete. Denna utbildning hjälper till att förbereda psykologerna för de utmaningar de kommer att möta och ger dem verktyg för att hantera svåra situationer. Uppdragspsykologer spelar därför en viktig roll när det gäller att se till att psykologer kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Olika uppdrag för psykologer. Agila ger uppdrag inom områdena psykiatri, rehabiliteringsträning, primärvård, elevhälsa och företagshälsa.