Annorlunda kurragömma

Sardinburken är en riktigt rolig variant av kurragömma. Det börjar med att alla förutom en blundar och börjar räkna. Den som inte räknar springer då och gömmer sig. När de andra räknat klart ska de försöka hitta personen. Men när någon hittar den gömda gömmer man sig själv på samma ställe. Då gäller det att vara så tyst som möjligt för att inte avslöja platsen. Leken tar slut när alla hittat gömstället.

Det är den som hittar gömstället först som får gömma sig i nästa omgång.

Lämna ett svar