Vid hantering och transport av farliga kemikalier är det mycket viktigt att ha rätt kunskap och utbildning i kemikaliehantering. För utan den kan lätta transporter bli svåra, och olyckor väntar bara på att hända. Om en farlig kemikalieolycka inträffar och den ansvarige inte vet hur han ska hantera situationen är det inte bara ett kostsamt misstag. Men även människor och natur kan ta skada. Men var kan man få rätt information och få rätt utbildning? Jo, hos Amasis konsult AB.

Amasis konsult AB är en säkerhetskonsult för farligt gods som noggrant kan förse dig med den information och kunskap som behövs för att hantera kemikalier på ett säkert sätt. De har till exempel en ADR-utbildning som kan skräddarsys för just ditt företag så att varje deltagare vet exakt vad det är som gäller och är bäst för din situation. Du kommer också att lära dig vilken transportmetod som är den säkraste för olika sorters kemikalier. Att du skräddarsyr utbildningar för just ditt företag är väldigt viktigt eftersom hur du hanterar kemikalier kan variera mycket beroende på kemikalie och miljö.

Om du har ett företag som hanterar och transporterar farliga kemikalier bör du därför kontakta Amasis kemikonsult. För med rätt kunskap och utbildning kommer du att kunna förebygga framtida olyckor. De hjälper dig med allt från säkerhetsdatablad till farligt gods rådgivning.

Lämna ett svar